Chcesz prowadzić
biuro pod znaną marką?

Zgłoś się do nas!

Oferujemy pierwszą na polskim rynku
franczyzę w branży księgowości.

Posiadamy 400 biur
w Programie Partnerskim
Nasze placówki franczyzowe
pozyskują 4 klientów/mies.
Inwestujemy ok. 35 tys. zł
w sprzęt i wyposażenie
biura franczyzowego
Dzięki nam możesz
mieć 85% więcej klientów,
niż w średnim biurze w Polsce*
* TOP 10 biur rachunkowych pracujących w pełni na narzędziach Tax Care i związani umową powyżej 4 miesięcy

Kim jesteśmy?

Tax Care to największe w Polsce biuro rachunkowe łączące usługi księgowe z doradztwem
w zakresie produtków kredytowych, dotacji i leasingu. Ponadto:

Tworzymy innowacyjne
rozwiązania
dla małych i średnich
przedsiębiorstw

Zapewniamy pełne
doradztwo w zakresie
funkcjonowania
i rozwijania biznesu

Utrzymujemy pozycję
lidera w branży księgowości

Rozwijamy narzędzia
i systemy informatyczne
wspierające prowadzenie
firmy

Co zyskujesz?

Nawiązując współprace z nami od samego początku możesz liczyć na:

 • Wsparcie przy tworzeniu i prowadzeniu biznesu
 • Wyposażenie placówki franczyzowej
 • Przejrzysty system wynagradzania
 • Szkolenie z procesu sprzedaży i zasad współpracy
 • Kontrolę i decyzyjność w biznesie
 • Stałą opiekę przedstawiciela Tax Care
 • Samodzielność wobec pracowników
 • Identyfikację z rozpoznawalną marką
 • Wsparcie marketingowe oparte o sprawdzoną strategię
 • Dostęp do systemu księgowego Tax Care i Comarch

Jak działamy?

Zgłaszasz zainteresowanie
otwarciem biura
franczyzowego
Podpisujemy
umowę franczyzową
o współpracę
Dostosowujemy lokal
zgodnie ze standardem
Tax Care
Otwieramy
biuro franczyzowe

Prowadzisz biuro
i generujesz zyski!

Czego oczekujemy?

Kiedy nawiązujesz z nami współprace liczymy na:

 • Prowadzenia placówki w mieście powyżej 20 tys mieszkańców (preferowane miasta powiatowe)
 • Mile widziane jest doświadczenie w prowadzeniu własnego biznesu lub pracy w księgowości
 • Wkładu własnego na poziomie około 8 000 zł
 • Otwartości na technologie i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań do swojej firmy
 • Osobistego zaangażowania w projekt franczyzowy
 • Dbałości o dobry wizerunek marki i profesjonalizm w działaniu

Jesteś zainteresowany współpracą?

Chcesz poznać więcej szczegółów?
Wypełnij poniższy formularz, oddzwonimy najszybciej jak to możliwe:

Wyślij
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
 • Administratorem Twoich danych osobowych jest Tax Care S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33.
 • Z powołanym w Tax Care S.A. Inspektorem Ochrony Danych możesz się skontaktować kierując korespondencję drogą tradycyjną pod powyższy adres siedziby Tax Care S.A. (z dopiskiem „IOD”) lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: IOD@taxcare.pl.
 • Twoje dane osobowe będą przetwarzane w następujących okolicznościach w oparciu o poniższe podstawy prawne:
  • w celach marketingowych (uwzględniających profilowanie w tych celach) – na podstawie zgody, która może być wycofana w każdym czasie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem) lub prawnie uzasadnionych interesów Tax Care S.A., do których należy marketing bezpośredni produktów i usług Tax Care S.A.,
  • w celu podjęcia na Twoje żądanie działań zmierzających do zawarcia Umowy oraz w celu realizacji zawartej z Tobą Umowy (jeśli Twoim życzeniem będzie zawarcie Umowy z Tax Care S.A.) – z uwagi na okoliczność, że przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do wykonania tej Umowy (np. w związku z koniecznością przesyłania do Ciebie korespondencji),
  • w celu wypełnienia przez Tax Care S.A. obowiązków prawnych spoczywających na Tax Care S.A. w związku z koniecznością przechowywania dokumentów przez okresy wynikające z przepisów prawa,
  • w wewnętrznych celach administracyjnych Tax Care S.A., w tym w celach statystycznych, jako realizacja prawnie uzasadnionych interesów Tax Care S.A.,
  • w sytuacji niewywiązywania się z Umowy (o ile dojdzie do jej zawarcia) także w celach windykacyjnych – na podstawie przepisów ustawy Kodeks cywilny oraz w oparciu o prawnie uzasadniony interes Tax Care S.A., jakim jest dochodzenie roszczeń,
  • w celu rozpatrywania Twoich potencjalnych reklamacji oraz dochodzenia lub obrony praw przed sądem – na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Tax Care S.A. polegających na konieczności ustosunkowania się do zarzutów i w celu obrony przed potencjalnymi roszczeniami,
  • w celu analitycznym oraz badania Twojej satysfakcji – będących realizacją prawnie uzasadnionych interesów Tax Care S.A., jakimi są doskonalenie prezentowanych przez Tax Care S.A. produktów i usług pod kątem Twojego zapotrzebowania i zadowolenia.
 • Twoje dane nie będą udostępniane odbiorcom danych, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych przepisami prawa (jak np. Urząd Skarbowy, Policja, ZUS) lub biur informacji gospodarczej (w sytuacji wystąpienia określonych opóźnień w spłacie), chyba, że na podstawie Twojej odrębnej zgody, podmiotom powiązanym kapitałowo z Tax Care S.A. Dane mogą być także przekazywane partnerom biznesowym Tax Care S.A., z którymi Tax Care S.A. współpracuje w celu wywiązania się z postanowień zawartej z Tobą Umowy lub innym podwykonawcom, jak np. podmioty dostarczające usługi informatyczne.
 • Twoje dane przechowywane będą do czasu upływu terminów wynikających z przepisów prawa w zakresie konieczności przechowywania dokumentacji, np. księgowo – podatkowej oraz przedawnienia roszczeń, a w sytuacji kiedy przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie Twojej zgody (np. w celach marketingowych) – do czasu jej wycofania. W innych sytuacjach, kiedy nie dojdzie do zawarcia Umowy i nie będzie zachodziła inna podstawa przetwarzania danych, Tax Care S.A. zastosuje wobec Twoich danych wewnętrzną procedurę usuwania danych zbędnych, przewidującą niszczenie danych o takim charakterze co najmniej raz w roku.
 • Stosownie do Twojej sytuacji – masz prawo dostępu do danych, uzyskania kopii danych, żądania sprostowania danych, ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych, kiedy są one przetwarzane przez Tax Care S.A. na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Tax Care S.A., np. w celach marketingowych (w tym wobec profilowania w tych celach).
 • Masz prawo do wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem – o ile przetwarzanie danych opiera się wyłącznie na Twojej zgodzie.
 • Podanie danych osobowych przez Ciebie jest dobrowolne, jednak niezbędne do zaistnienia możliwości przedstawienia Tobie przez Tax Care S.A. oferty produktowej lub do zawarcia z Tax Care S.A. Umowy.